•        Je jeden Boh v troch osobách - Otca,Syna a Svätého Ducha.

  •        Všetci ľudia sú hriešni a vinní pred Bohom. Človek je skazený a nedokáže sa sám z tohto stavu vymaniť. Hriech nás oddeľuje od Boha a človek pošpinený hriechom očakáva spravodlivý Boží hnev.

  •        Boh z lásky k človeku poslal na zem svojho Syna - Ježiša Krista, aby bol obetovaný a potrestaný za hriechy človeka. Jeho    obeť bola dokonalá a má platnosť navždy. Nie je možné, ani potrebné k nej nič pridať.

  •         Každý, kto ľutuje svoje hriechy pred Bohom, opustí hriešny spôsob života a príjme Ježiša Krista, ako svojho Pána, má hriechy odpustené a je zmierený s Bohom. Toto zmierenie Boh ponúka zdarma, prijímame ho vierou, nemôžeme si ho zaslúžiť.

      

  •        Biblia je skutočným slovom Božím. Je zjavením toho, čo Boh chce zjaviť človeku o sebe, o živote a o tom, ako získať večný život. Biblia je najvyššou normou pre náš život.

  •         Veríme v rovnocennosť kresťanov. V Kristovi sme všetci bratmi a sestrami. Odmietame delenie kresťanov na ordinovaných a laikov.

  •         Pri pamiatke večere Pánovej prijímame chlieb a víno ako telo a krv Pána Ježiša Krista.

  •         Hlavou cirkvi je jedine Pán Ježiš Kristus, nie človek.

  •         Cirkev je závislá na Jeho vedení Svätým Duchom. Cirkev potrebuje Jeho pôsobenie a Jeho dary, aby mohla rásť a konať Božie poslanie.

ČOMU VERÍME

Spoločenstvo kresťanov v Prievidzi   e-mail:skrestanovpd@gmail.com​​​​​​

A.Mišúta 779/32, 1. poschodie OD Lúky,​ sídlisko Zápotôčky,

Prievidza 97101

Nedeľa 9:30-12:00 Piatok od 18:00 Streda 18:00

rwww.krestaniapd.sk

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now